Komunikaty

MARVIPOL DEVELOPMENT (Komunikat)

2021-07-16 18:13:45

Komunikat 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 16 lipca 2021 r.
(CATALYST)

Zgodnie z § 77b Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że 23 lipca 2021 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii T (MVP0821) spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., o terminie wykupu 4 sierpnia 2021 r., oznaczonych kodem „PLMRVPL00156”.