Komunikaty

GMINA MOSINA (Komunikat)

2021-07-16 18:10:10
Komunikat 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 16 lipca 2021 r.
(CATALYST)
 
W związku z Uchwałą Nr 738/2021 Zarządu Giełdy z dnia 16 lipca 2021 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje o planowanych datach ostatniego notowania obligacji wyemitowanych przez GMINĘ MOSINA:
 
a) Seria: A20C20D20
  • Nazwa skrócona: MOS1124
  • Liczba: 9.500
  • Kod ISIN instrumentu: PLO261100039
  • Termin wykupu: 25 listopada 2024 r.
  • Proponowana data ostatniego notowania: 13 listopada 2024 r.
 
b) Seria: B20E20F20
  • Nazwa skrócona: MOS1125
  • Liczba: 9.500
  • Kod ISIN instrumentu: PLO261100047
  • Termin wykupu: 25 listopada 2025 r.
  • Proponowana data ostatniego notowania: 13 listopada 2025 r.