Komunikaty

ZM HENRYK KANIA (Komunikat)

2018-03-13 17:28:13

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 13 marca 2018 r.
(CATALYST)

Zgodnie z § 77b Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że 20 marca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii E (KAN0318) spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 30 marca 2018 r., oznaczonych kodem „PLIZNS000071”.