Komunikaty

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA (Komunikat)

2018-03-12 18:10:26

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 12 marca 2018 r.
(CATALYST)

Zgodnie z § 26 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że 19 marca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii WAW0318 (WAW0318) wyemitowanych przez MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 29 marca 2018 r., oznaczonych kodem „PL0003200074”.