Komunikaty

COLUMBUS ENERGY (Komunikat)

2018-03-12 18:07:42

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 12 marca 2018 r.
(CATALYST)

W związku z Uchwałą Nr 192/2018 Zarządu Giełdy z dnia 12 marca 2018 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że data ostatniego notowania obligacji  na okaziciela serii C (CLC0719) spółki COLUMBUS ENERGY S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 26 lipca 2019 r., oznaczonych kodem „PLSTIGR00046”, planowana jest na dzień 16 lipca 2019 r.