Komunikaty

EGB INVESTMENTS / GETBACK (Komunikat)

2018-03-12 14:46:56

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 12 marca 2018 r.
(CATALYST)

Zgodnie z § 77b Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że 12 marca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii 2/2015 (EGB0318), wyemitowanych przez spółkę EGB INVESTMENTS S.A. przed dniem jej przejęcia przez spółkę GETBACK S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 20 marca 2018 r., oznaczonych kodem „PLEGBIV00053”.