Raporty emitentów

02-09-2016 15:59:32 | Raport bieżący | 16/2016

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze sześć miesięcy 2016 r. (uwzględniającego również dane za II kwartał 2016 r.)


Zarząd Capital Service S.A. siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym informuje, iż raport półroczny za pierwsze sześć miesięcy 2016 r. (uwzględniający również dane za II kwartał 2016 r.) zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 5 września 2016 roku, nie zaś - jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. ? w dniu 30 września 2016 r.

Przesunięcie terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze sześć miesięcy 2016 r. (uwzględniającego również dane za II kwartał 2016 r.) wynika ze zmian w harmonogramie sporządzenia sprawozdania finansowego oraz opinii z badania sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu