Raporty emitentów

15-05-2016 06:38:49 | Raport kwartalny | 13/2016

Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał 2016 r.


Zarząd spółki CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Emitent?), stosownie do treści Raportu bieżącego nr 1/2016, w którym informował m.in. o terminie publikacji raportów kwartalnych, niniejszym przekazuje Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu