Raporty emitentów

07-04-2016 12:31:10 | Raport bieżący | 5/2016

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2015 r.


Zarząd Capital Service S.A. siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym informuje, iż raporty roczne (jednostkowy i skonsolidowany) zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2016 roku, nie zaś - jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. ? w dniu 15 kwietnia 2016 r.

Przesunięcie terminu publikacji raportów rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) wynika ze zmian w harmonogramie sporządzenia sprawozdania finansowego oraz opinii z badania sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu