Raporty emitentów

02-02-2016 07:50:25 | Raport bieżący | 1/2016

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016


Zarząd Capital Service S.A. siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016, który dla Spółki zaczyna się 1 stycznia 2016 r. i kończy 31 grudnia 2016 r.:

- raporty roczne za 2015 r. (jednostkowy i skonsolidowany, uwzględniające również dane za IV kwartał 2015 r.) ? 15 kwietnia 2016 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. ? 16 maja 2016 r.,
- skonsolidowany raport półroczny za pierwsze sześć miesięcy 2016 r. (uwzględniający również dane za II kwartał 2016 r.) ? 30 września 2016 r.,
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. ? 14 listopada 2016 r.,

Emitent, działając w zgodzie z § 11 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, nie będzie przekazywał odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne również będą zawierały dane jednostkowe, w związku z czym odrębne, jednostkowe raporty kwartalne nie będą publikowane.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazane w formie raportu bieżącego zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu