Raporty emitentów

22-12-2015 12:07:20 | Raport bieżący | 37/2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CAPITAL SERVICE S.A.


Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21.12.2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

1) Uchwała nr 2 NWZ w sprawie odwołania Artura Saturnina Kozioł z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
2) Uchwała nr 3 NWZ w sprawie powołania Kazimierza Dziełaka na członka Rady Nadzorczej Spółki,
3) Uchwała nr 4 NWZ w sprawie powołania Tomasza Filipiak na członka Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Tym samym, od dnia 21.12.2015 r. skład Rady Nadzorczej CAPITAL SERVICE S.A. jest następujący:
Adam Kowalczuk ? Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Filipiak ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Artur Saturnin Kozioł ? Członek Rady Nadzorczej
Jadwiga Suchecka ? Członek Rady Nadzorczej
Kazimierz Dziełak ? Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu