Raporty emitentów

22-12-2015 11:13:28 | Raport bieżący | 36/2015

Zmiany w składzie Zarządu CAPITAL SERVICE S.A.


Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. ("Spółka") informuje, że Pan Kazimierz Dziełak - dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 21.12.2015 r.

W związku z powyższym - w dniu 21.12.2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania Pana Adama Kuszyka z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i powierzenia Panu Adamowi Kuszykowi funkcji Prezesa Zarządu CAPITAL SERVICE S.A.

Tym samym, począwszy od dnia 21.12.2015 r. Prezesem Zarządu CAPITAL SERVICE S.A. jest Pan Adam Kuszyk.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu