Raporty emitentów

25-09-2015 15:54:20 | Raport bieżący | 20/2015

Informacja o założeniu spółki Recuperabit sp. z o.o. sp. k.


W dniu 23 września 2015 roku Capital Service S.A. utworzyła Spółkę Recuperabit sp. z o.o. sp. k. wnosząc na pokrycie wkładów aport w postaci straconych wierzytelności pożyczkowych o szacunkowej wartości rynkowej wynoszącej ok. 280.000 zł. Wierzytelności te były pokryte w 100% rezerwami.

Operacja ta pozwoli na odzyskanie jak największej ilości środków pieniężnych z portfeli wierzytelności nierokujących spłatą ze strony pożyczkobiorców CAPITAL SERVICE S.A.

Capital Service S.A. jako komandytariusz posiada w Recuperabit sp. z o.o. sp. k. 99,9% udziałów; natomiast 0,1% udziału należy do komplementariusza, którym jest Recuperabit sp. z o. o.


Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu