Raporty emitentów

22-07-2015 17:47:00 | Raport bieżący | 15/2015

Informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji serii B


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2015, zgodnie z § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) przekazuje informacje na temat subskrypcji i przydziału obligacji serii B Spółki (?Obligacje?).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Obligacji: 10.06.2015 r. ? 08.07.2015 r.
2. Data przydziału Obligacji: 10.07.2015 r.
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: do 5000 sztuk.
4. Stopa redukcji: nie wystąpiła; podział na transze: brak.
5. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2160 sztuk.
6. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 1.000,00 PLN za 1 sztukę (cena emisyjna równa wartości nominalnej).
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: 49, w tym 47 osób fizycznych i 2 osoby prawne.
8. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: 49, w tym 47 osób fizycznych i 2 osoby prawne.
9. Subemitenci: brak.
10. Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 117.167,57 zł, w tym:
a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 17.323,32 zł,
b. wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,
c. sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 4.059,00 zł,
d. promocja oferty: 95.785,25 zł.

Koszty, o których mowa w punkcie 10 będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do kosztów finansowych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu