Raporty emitentów

19-06-2015 11:42:33 | Raport bieżący | 10/2015

Emisja obligacji serii C


Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii "C". Obligacje serii C zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 9 punkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty prywatnej. O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.


Podstawa prawna:
§ 5 pkt 11 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu