Raporty emitentów

13-06-2015 23:11:38 | Raport bieżący | 9/2015

Informacja o założeniu spółki Recoup sp. z o.o. sp. k.


W dniu 12 czerwca 2015 roku Capital Service S.A. utworzyła Spółkę Recoup sp. z o.o. sp. k. wnosząc na pokrycie wkładów aport w postaci straconych wierzytelności pożyczkowych o szacunkowej wartości rynkowej 1 250 tys. zł. Przedmiotem aportu były wierzytelności o relatywnie długim okresie przeterminowania (w przeważającej większości powyżej roku) pokryte w 100% rezerwami.

Celem tej operacji jest odzyskanie jak największej ilości środków pieniężnych ze straconych de facto portfeli wierzytelności.

Capital Service S.A. posiada w Recoup sp. z o.o. sp. k. 99.99% udziałów; 1 udział należy do komplementariusza Spółki Recoup sp. z o. o.Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu