Raporty emitentów

27-05-2015 15:50:43 | Raport bieżący | 1/2015

Przydzielenie Emitentowi dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)


Zarząd Capital Service S.A. siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 26.05.2015 r. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (CATALYST ? Rynek obligacji GPW).
Nazwa skrócona, która będzie identyfikowała Emitenta w systemie EBI to ?CAPITAL SERVICE?.

Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika do uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. z późn. zm.: ?Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (tekst jednolity)?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu