Raporty emitentów

10-08-2017 09:59:19 | Raport półroczny | 3/2017

Raport półroczny za 2017rok


Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim jako emitent obligacji KBS0518 przekazuje w załączeniu, zgodnie z załącznikiem nr 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu raport półroczny za 2017 rok.

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • JÓZEF SZMELTER - PREZES ZARZĄDU
  • PAWEŁ BŁACHOWICZ - WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH