Raporty emitentów

25-07-2017 13:09:30 | Raport bieżący | 6/2017

Korekta raportu bieżącego nr 1/2017


Zarząd Capital Service S.A. siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w związku z wykupem obligacji serii B i C dokonanym dnia 10 lipca 2017 r. a tym samym brakiem podstawy prawnej do publikacji raportów okresowych za pomocą Elektronicznej Bazy Informacji, nie będzie dokonywał publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017 r., których termin publikacji przypada po dacie wykupu ww. obligacji tj. skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze sześć miesięcy 2017 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 r., który niniejszym raportem ulega korekcie, Emitent przedstawił w raporcie bieżącym nr 1/2017.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu