Raporty emitentów

15-05-2017 21:25:22 | Raport kwartalny | 4/2017

Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.


Zarząd spółki CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce przekazuje niniejszym Skonsolidowany Raport kwartalny Grupy Kapitałowej CAPITAL SERVICE za I kwartał 2017 roku, obejmujący dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 r. oraz za okresy porównywalne.

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu