Raporty emitentów

14-02-2017 21:48:35 | Raport kwartalny | 2/2017

Skonsolidowany Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.


Zarząd spółki CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce przekazuje niniejszym Skonsolidowany Raport kwartalny Grupy Kapitałowej CAPITAL SERVICE za IV kwartał 2016 roku obejmujący dane za okres 12 miesięcy, zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. oraz za okresy porównywalne.

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu