Raporty emitentów

31-01-2017 16:00:50 | Raport bieżący | 1/2017

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 r.


Zarząd Capital Service S.A. siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017:

a) raporty roczne za 2016 r. (jednostkowy i skonsolidowany, uwzględniające również dane za IV kwartał 2016 r.) ? 28 kwietnia 2017 r.
b) skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. ? 15 maja 2017 r.,
c) skonsolidowany raport półroczny za pierwsze sześć miesięcy 2017 r. (uwzględniający również dane za II kwartał 2017 r.) ? 29 sierpnia 2017 r.,
d) skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. ? 14 listopada 2017 r.

Emitent, działając w zgodzie z § 11 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, nie będzie przekazywał odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne również będą zawierały dane jednostkowe, w związku z czym odrębne, jednostkowe raporty kwartalne nie będą publikowane.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazane w formie raportu bieżącego zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu