Raporty emitentów

13-03-2018 16:12:15 | Raport bieżący | 9/2018

Raport miesięczny za luty 2018 roku


Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie (?Spółka?), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect?.

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu