Raporty emitentów

13-02-2018 14:57:58 | Raport bieżący | 1/2018

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.


Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że w roku obrotowym 2018 raporty okresowe Spółki przekazane zostaną w następujących terminach:

1) raporty roczne (jednostkowy i skonsolidowany) ? 15 maja 2018 r.,

2) raporty półroczne (jednostkowy i skonsolidowany) ? 28 września 2018 r.Podstawa prawna:

§19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Joanna Zaremba-Śmietańska - Prezes Zarządu
  • Ewa Foltańska-Dubiel - Wiceprezzes Zarządu