Raporty emitentów

11-01-2018 15:32:09 | Raport bieżący | 2/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018


Zarząd spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie (?Spółka?), wywiązując się z obowiązku nałożonego § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, przekazuje terminy publikowania raportów okresowych w 2018 r.:
1. raport okresowy za IV kwartał 2017 r. ? w dniu 13 lutego 2018 r.,
2. raport okresowy za I kwartał 2018 r. ? w dniu 14 maja 2018 r.,
3. raport okresowy za II kwartał 2018 r. ? w dniu 14 sierpnia 2018 r.,
4. raport okresowy za III kwartał 2018 r. ? w dniu 13 listopada 2018 r.
Raport roczny Spółki za rok 2017 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2018 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu