Raporty emitentów

06-12-2017 12:21:25 | Raport bieżący | 5/2017

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji serii B Spółki w ASO GPW oraz ASO BondSpot


Zarząd J.S. Hamilton Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (?Spółka?) informuje,
że otrzymał uchwałę nr 1420/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) z dnia 5 grudnia 2017 r. oraz uchwałę nr 275/17 Zarządu BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie (?BondSpot?) z dnia 5 grudnia 2017 r. o wyznaczeniu na dzień 7 grudnia 2017 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii B Spółki o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i jednostkowej wartości 1.000 zł jeden tysiąc złotych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLJSHMT00027 (nazwa skrócona w systemie notowań ciągłych ?JSH0920?)
Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w ASO GPW oraz ASO BondSpot na podstawie odpowiednio uchwały nr 1393/2017 Zarządu GPW z dnia 28 listopada 2017 r. oraz uchwały nr 268/17 Zarządu BondSpot z dnia 28 listopada 2017 r.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Bogdan Szyc - Prezes Zarządu
  • Artur Waśkiewicz - Wiceprezes Zarządu