Raporty emitentów

14-11-2017 21:05:58 | Raport kwartalny | 13/2017

Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.


Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) w załączeniu przekazuje raport kwartalny Spółki za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu