Raporty emitentów

14-11-2017 18:30:34 | Raport kwartalny | 21/2017

Skonsolidowany Raport Okresowy III kwartał 2017 roku


Zarząd XSystem S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adrian Weremiuk - Prezes Zarządu