Raporty emitentów

14-11-2017 17:12:05 | Raport kwartalny | 8/2017

Skonsolidowany raport kwartalny GK PGF i raport kwartalny PGF S.A. za III kw 2017 r.


Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PGF oraz raport kwartalny Spółki PGF S.A. za okres 1 stycznia ? 30 września 2017 roku, stosownie do treści raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 31.01.2017 roku.

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Arkadiusz Król - Wiceprezes Zarządu