Raporty emitentów

Raport bieżący | Everest Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2017-09-13

Sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2017 r.


Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje w załączaniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2017 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji tego sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Andrzej Dworczak - Prezes Zarządu