Raporty emitentów

11-08-2017 20:17:11 | Raport kwartalny | 25/2017

Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku


Zarząd ADMIRAL BOATS S.A przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Krzysztof Pieczewski - Prezes Zarządu