Raporty emitentów

11-08-2017 14:50:50 | Raport kwartalny | 27/2017

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2017 roku


Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w załączeniu przekazuje skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu