Catalyst Strategic Partner

Celem programu Catalyst Strategic Partner jest wspólne propagowanie przez GPW i jej partnerów biznesowych możliwości inwestycyjnych związanych z rynkiem CATALYST wśród inwestorów oraz podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie nowych emitentów instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego zainteresowanych uzyskaniem autoryzacji CATALYST oraz wprowadzanie ich do obrotu w ramach CATALYST.

Partner programu otrzymuje tytuł Catalyst Strategic Partner, który potwierdzony jest poprzez wydanie stosownego certyfikatu.

Obecnie tytuł Catalyst Strategic Partner posiadają:

  • Raiffeisen Bank Polska S.A. 
  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
  • Dom Maklerski Banku BPS SA