Notowania

Zasady obrotu

Rynki prowadzone przez GPW

Zasady obrotu na rynkach regulowanym i alternatywnym prowadzonych przez GPW w ramach Catalyst są prawie identyczne.

Harmonogram notowań ciągłych jest następujący zarówno w przypadku rynku regulowanego jak i ASO:

godz. 8.30 – 9.00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
godz. 9:00 Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)
godz. 9:00 – 16.50 Faza notowań ciągłych
godz. 16.50 – 17.00 Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
godz. 17.00 Faza zamknięcia (określanie kursu na zamknięciu)
godz. 17.00 – 17.05 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)

 

Identyczne na ASO i RR są między innymi:
1. Jednostki transakcyjne – jedna obligacja
2. Zasady przekazywania na GPW tabel odsetkowych
3. Zasady przekazywania, konstrukcja, realizacja i rodzaje zleceń maklerskich
4. Zasady przekazywania członkom ASO kart umów
5. Algorytmy stosowane do wyznaczania kursów otwarcia i zamknięcia
6. Zasady anulowania transakcji
7. Maksymalne odchylenie wahań kursu - 5 punktów procentowych
8. Dla wszystkich nominałów obligacji dokładność określania kursu wynosi - 0,01 punktu procentowego
9. Cykl rozliczeniowy T+2

Transakcje pakietowe:

  1. Na rynku regulowanym transakcje pakietowe można zawierać od 8.30 do 17.05 (maksymalne odchylenie od kursu ostatniej transakcji wynosi 10%). Istnieje możliwość zawierania transakcji pakietowych po zakończeniu sesji w godz. 17.05-17.20. W takim przypadku maksymalne odchylenie kursu transakcji od średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji z ostatniej sesji giełdowej ważonej obrotami jest nie większe niż 40%.
  2. Na ASO transakcje takie można zawierać jedynie w godz. 8.30-17.05 ( brak możliwości zawierania transakcji po zakończeniu notowań).

Minimalna wartość transakcji pakietowej wynosi 100 tys. zł. Maksymalne, dopuszczalne odchylenie od kursu ostatniej transakcji wynosi 10% dla rynku regulowanego i 3 punkty procentowe dla alternatywnego systemu obrotu.

Rynek prowadzony przez BondSpot

Główne cechy obrotu na Catalyst w segmencie organizowanym przez BondSpot, które są odmienne od zasad obowiązujących w segmentach prowadzonych przez GPW są następujące:

  • Brak ograniczenia wahań cen,
  • Nie jest określany kurs otwarcia na podstawie zleceń złożonych przed rozpoczęciem dnia obrotu,
  • Jednostka transakcyjna, czyli minimalna liczba papierów wartościowych, którą można kupić/sprzedać musi mieć w segmencie hurtowym wartość co najmniej 100 tys. zł.
  • Notowania ciągłe trwają od godziny 9:00 do 16:00. Po zamknięciu obrotu oferty tracą ważność i są usuwane z rynku (są składane na każdą sesje przez Dom maklerski do czasu ich zakończenia lub realizacji).
  • Dopuszczalna wartość transakcji pakietowej to co najmniej 100 tys. zł.
  • Możliwość zawierania transakcji negocjowanych

 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500