Notowania

Uchwały

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   2 1 4 3       1 1 7 4 3     1 4 5   4     4 1 2   2     2 1
2 2 1 3       2 1 3 2     4 5 2   4     1     2       1 5      
3 2         6     3 2     1 2 2 6 4     3 2 2   5       5 2    
4                                                              
5                                                              
6                                                              
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017-03-29 GETIN NOBLE BANK (Uchwała Nr 314/2017)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP6-IV spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2017-03-29 GETIN NOBLE BANK (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 76/17)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP6-IV spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2017-03-28 PRAGMA INKASO (Uchwała Nr 308/2017)

w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki PRAGMA INKASO S.A.

› czytaj

2017-03-28 EURB136 (Uchwała Nr 307/2017)

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych EURB136 o oprocentowaniu stałym

› czytaj

2017-03-28 EUR1027 (Uchwała Nr 306/2017)

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych EUR1027 o oprocentowaniu stałym

› czytaj

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0121 99,6900 0,0000
CPS0721 102,7900 0,0000
CTG0417 97,0000 0,0000