Quotations
Main Page - CatalystIssuers’ reports (only polish version)

Issuers’ reports (only polish version)

ESPI Reports - GPWInfoStrefa

Report type: Issuer:

Date  Type  Number Issuer  Title
2017-05-27 13:58:26 current 11/2017 Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap Spółka Akcyjna Rezygnacja osoby zarządzającej
2017-05-26 17:19:44 current 14/2017 Biogened Spółka Akcyjna Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119
2017-05-26 13:54:25 current 13/2017 EGB Investments Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. na 22 czerwca 2017 roku.
2017-05-26 12:32:45 current 8/2017 Victoria Dom Spółka Akcyjna Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii H
2017-05-26 10:21:08 current 16/2017 SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku w związku z żądaniem akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku
2017-05-25 17:21:14 current 13/2017 ABS Investment Spółka Akcyjna Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku Catalyst
2017-05-24 20:04:13 current 15/2017 Admiral Boats Spółka Akcyjna Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016
2017-05-24 12:59:48 current 12/2017 ABS Investment Spółka Akcyjna Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2017-05-24 08:32:08 annual 3/2017 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Raport roczny Banku Spółdzielczego w Ostrowi Maz. wg stanu na dzień 31.12.2016r.
2017-05-23 18:08:58 current 15/2017 SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2017 roku

Date: 2017-05-26
  Corporate Municipal
Number of series 422 63
Issue value 65.29 3.57

More ... ››

Most active

Session date: 2017-05-26
Name Quotation
(%)
Turnover
(thous. PLN)
GHJ0320 100.3800 0.0000
BST0921 99.9900 0.0000
BST1018 102.0000 0.0000