Quotations
Main Page - CatalystIssuers’ reports (only polish version)

Issuers’ reports (only polish version)

ESPI Reports - GPWInfoStrefa

Report type: Issuer:

Date  Type  Number Issuer  Title
2017-03-30 07:40:06 annual 3/2017 Ferratum Capital Poland Spółka Akcyjna Ferratum Capital Poland Financial Statements 2016
2017-03-30 07:37:14 annual 2/2017 Ferratum Capital Poland Spółka Akcyjna Ferratum Group Annual Report 2016
2017-03-29 16:35:32 current 4/2017 Murapol Spółka Akcyjna Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii Z
2017-03-29 15:07:44 current 9/2017 GC Investment Spółka Akcyjna w upadłości układowej Rezygnacja Prezesa Zarządu
2017-03-29 13:48:23 current 3/2017 Murapol Spółka Akcyjna Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
2017-03-29 12:34:28 current 29/2017 GetBACK Spółka Akcyjna Przydział obligacji
2017-03-29 11:43:04 annual 3/2017 Mikrokasa Spółka Akcyjna Raport roczny za rok obrotowy 2016
2017-03-29 10:19:44 current 3/2017 Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Informacja o wstępnych wynikach finansowych wg stanu na dzień 31.12.2016r. oraz aktualnej sytuacji finansowo-ekonomicznej PBS w Ciechanowie
2017-03-29 10:03:02 current 2/2017 Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Informacja o wstępnych wynikach finansowych wg stanu na dzień 31.12.2016r. oraz aktualnej sytuacji finansowo-ekonomicznej PBS w Ciechanowie
2017-03-28 19:08:34 current 28/2017 GetBACK Spółka Akcyjna Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

Date: 2017-03-29
  Corporate Municipal
Number of series 418 62
Issue value 65.96 3.37

More ... ››

Most active

Session date: 2017-03-29
Name Quotation
(%)
Turnover
(thous. PLN)
BST0121 99.6900 0.0000
CPS0721 102.7900 0.0000
CTG0417 97.0000 0.0000