Notowania

Raporty emitentów

typ raportu Raport bieżący
numer 20/2017
data dodania 2017-03-20 22:39:12
Podmiot GetBACK Spółka Akcyjna

Wykup obligacji

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2017 r. Spółka dokonała wykupu obligacji na okaziciela serii F. Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst” oraz §5 ust 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych.”

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski - Wiceprezes Zarządu
  • Marek Patuła - Członek Zarządu
Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0321 106,0000 407,7700
PKN0418 100,4000 358,8100