Notowania

Raporty emitentów

typ raportu Raport bieżący
numer 3/2017
data dodania 2017-03-20 18:52:20
Podmiot T-Bull Spółka Akcyjna

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z planowanym ubieganiem się Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie jej akcji na prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynek regulowany, mając na celu dostosowanie składu Rady Nadzorczej Spółki do zasady II.Z.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, która stanowi o niezależności członków Rady Nadzorczej, Pan Mariusz Muszyński i Pan Leszek Pamuła w dniu 20 marca 2017 r., w sposób skuteczny na ten dzień, złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu
Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000