Notowania

Raporty emitentów

typ raportu Raport bieżący
numer 10/2017
data dodania 2017-03-20 18:22:52
Podmiot 2C Partners Spółka Akcyjna

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii L

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek za drugi okres odsetkowy, w łącznej wysokości netto 12 415 zł, od 7300 sztuk obligacji serii L o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Termin wykupu obligacji serii L Spółki przypada na dzień 19 września 2018 r.

Podstawa Prawna:§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Łukasz Tylec - Prezes Zarządu
Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 98,8300 489,2100