Notowania

Raporty emitentów

typ raportu Raport bieżący
numer 9/2017
data dodania 2017-03-17 13:51:31
Podmiot 2C Partners Spółka Akcyjna

Terminowy wykup i wypłata odsetek z obligacji serii G

Zarząd Spółki 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 zł oraz wypłaciła należne Obligatariuszom odsetki za ostatni okres odsetkowy, w łącznej wysokości 60 056 zł netto. Tym samym wypełnione zostały wszystkie zobowiązania Spółki wynikające z obligacji G.
Łącznie Spółka wyemitowała 3 000 sztuk obligacji serii G o wartości nominalnej 1000 zł każda.

Podstawa Prawna:§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Łukasz Tylec - Prezes Zarządu
Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0321 106,0000 407,7700
PKN0418 100,4000 358,8100