Notowania

Raporty emitentów

typ raportu Raport bieżący
numer 9/2017
data dodania 2017-03-17 13:51:31
Podmiot 2C Partners Spółka Akcyjna

Terminowy wykup i wypłata odsetek z obligacji serii G

Zarząd Spółki 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 zł oraz wypłaciła należne Obligatariuszom odsetki za ostatni okres odsetkowy, w łącznej wysokości 60 056 zł netto. Tym samym wypełnione zostały wszystkie zobowiązania Spółki wynikające z obligacji G.
Łącznie Spółka wyemitowała 3 000 sztuk obligacji serii G o wartości nominalnej 1000 zł każda.

Podstawa Prawna:§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Łukasz Tylec - Prezes Zarządu
Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000