Notowania

Raporty emitentów

typ raportu Raport bieżący
numer 3/2017
data dodania 2017-03-17 13:48:40
Podmiot Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa

Wypłata odsetek od obligacji serii B

Zarząd Komplementariusza spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna informuje, iż w dniu 17 marca 2017 r. spółka dokonała za pośrednictwem systemu rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) wypłaty odsetek od obligacji serii B.
Za dziewiąty okres odsetkowy od 17 grudnia 2016 r. do 17 marca 2017 r. z tytułu odsetek od obligacji serii B dokonano wypłaty kwoty 74.743,36 zł. Wypłata została dokonana w dniu 17 marca 2017 r.
Obligacje serii B są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8,50% w skali roku. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii B wynosi 3.566.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 18 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Robert Majkowski - Prezes Zarządu Komplementariusza
Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0321 106,0000 407,7700
PKN0418 100,4000 358,8100