Notowania

Raporty emitentów

typ raportu Raport kwartalny
numer 7/2017
data dodania 2017-03-17 09:27:30
Podmiot Robinson Europe Spółka Akcyjna

Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za I kwartał 2016/2017 roku obrotowego

Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2016/2017 roku obrotowego, to jest za okres od 01.11.2016 r. do 31.01.2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Busz - Członek Zarządu
Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0321 106,0000 407,7700
PKN0418 100,4000 358,8100