Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2017-02-17 20:21:50 bieżący 2/2017 Hussar Gruppa Spółka Akcyjna Komunikat w sprawie wypłaty odsetek od obligacji serii S [11 okres odsetkowy]
2017-02-17 20:05:37 bieżący 4/2017 XSystem Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał.
2017-02-17 16:49:47 bieżący 5/2017 2C Partners Spółka Akcyjna Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
2017-02-17 16:11:18 bieżący 7/2017 SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna Zmiana Statutu SMS Kredyt Holding S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2017-02-17 16:05:04 bieżący 6/2017 SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna Treść uchwał powziętych w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A.
2017-02-17 15:16:18 bieżący 9/2017 GetBACK Spółka Akcyjna Przydział obligacji
2017-02-17 14:01:34 bieżący 6/2017 GC Investment Spółka Akcyjna w upadłości układowej Informacja o postępowaniu upadłościowym.
2017-02-16 23:56:20 bieżący 8/2017 GetBACK Spółka Akcyjna Przydział obligacji
2017-02-16 15:56:39 bieżący 4/2017 2C Partners Spółka Akcyjna Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016
2017-02-16 08:48:47 bieżący 10/2017 Kleba Invest Spółka Akcyjna Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii Y Spółki Kleba Invest S.A.

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 98,8300 489,2100