Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2017-02-28 16:46:05 roczny 2/2017 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SA Publikacja jednostkowego raportu rocznego ARP S.A. za 2016 rok
2017-02-28 10:14:18 bieżący 2/2017 Multimedia Polska Spółka Akcyjna Zmiana terminów przekazania raportów okresowych
2017-02-27 23:25:17 bieżący 10/2017 GetBACK Spółka Akcyjna Przydział obligacji
2017-02-22 13:20:49 bieżący 2/2017 Murapol Spółka Akcyjna Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii W
2017-02-21 19:34:00 roczny 3/2017 AOW Faktoring Spółka Akcyjna Raport roczny AOW Faktoring S.A. za rok 2016
2017-02-21 14:06:07 bieżący 2/2017 American Heart of Poland Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O ZORGANIZOWANIU ZEBRANIA OBLIGATARIUSZY W ZWIĄZKU Z UZYSKIWANIEM ZGÓD WIERZYCIELI NADRZĘDNYCH W SPRAWIE ZWOLNIENIA WYBRANYCH ZABEZPIECZEŃ TRANSAKCJI
2017-02-20 21:54:21 bieżący 2/2017 T-Bull Spółka Akcyjna Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2017-02-20 14:57:58 kwartalny 5/2017 Indos Spółka Akcyjna Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2016 r.
2017-02-20 14:48:21 bieżący 4/2017 Indos Spółka Akcyjna Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.
2017-02-20 14:37:53 bieżący 3/2017 Indos Spółka Akcyjna Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych.

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 98,8300 489,2100