Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2017-03-31 23:46:49 bieżący 5/2017 Griffin Real Estate Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Publikacja Zaświadczenia o Zgodności
2017-03-31 23:08:32 roczny 6/2017 Murapol Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport roczny za rok 2016
2017-03-31 23:02:36 roczny 5/2017 Murapol Spółka Akcyjna Raport roczny za rok 2016
2017-03-31 18:30:28 bieżący 33/2017 GetBACK Spółka Akcyjna Przydział obligacji
2017-03-31 15:56:02 bieżący 9/2017 Robinson Europe Spółka Akcyjna Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
2017-03-31 15:53:45 bieżący 8/2017 Robinson Europe Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na ZWZ ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 31 marca 2017 r.
2017-03-31 15:07:59 bieżący 5/2017 Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 r.
2017-03-31 15:01:13 bieżący 7/2017 Summa Linguae Spółka Akcyjna Złożenie rezygnacji przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta p. Michała Butschera
2017-03-31 13:52:08 bieżący 5/2017 ABS Investment Spółka Akcyjna Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
2017-03-31 12:54:06 bieżący 7/2017 XSystem Spółka Akcyjna Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000