Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2017-05-31 18:33:06 roczny 10/2017 AUXILIA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy
2017-05-31 18:27:52 roczny 9/2017 AUXILIA SPÓŁKA AKCYJNA Jednostkowy raport roczny Spółki za 2016 rok obrotowy
2017-05-31 18:16:57 roczny 2/2017 Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie Raport Roczny za 2016 rok
2017-05-31 18:08:44 roczny 3/2017 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SA Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej ARP S.A. za 2016 rok
2017-05-31 16:50:34 roczny 9/2017 XSystem Spółka Akcyjna Raport roczny jednostkowy XSystem S.A. i raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej XSystem S.A. za rok 2016
2017-05-31 16:29:21 roczny 3/2017 American Heart of Poland Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 ROK
2017-05-31 16:02:15 bieżący 17/2017 SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna Wykup obligacji własnych posiadanych przez spółkę zależną
2017-05-31 15:54:39 roczny 2/2017 Krakowski Bank Spółdzielczy Raport roczny Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok 2016
2017-05-31 15:39:50 roczny 2/2017 SAF Spółka Akcyjna Raport roczny SAF S.A. za rok 2016
2017-05-31 14:34:00 roczny 5/2017 Polbrand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością raport roczny za rok 2016

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0321 106,0000 407,7700
PKN0418 100,4000 358,8100