Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2017-06-06 14:20:10 bieżący 6/2017 Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa Decyzja o emisji akcji serii F przez spółkę dominującą
2017-06-02 21:43:39 bieżący 18/2017 Admiral Boats Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki ADMIRAL BOATS S.A. na dzień 28 czerwca 2017 r.
2017-06-02 19:56:37 bieżący 12/2017 AUXILIA SPÓŁKA AKCYJNA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. wraz z projektami uchwał
2017-06-02 19:50:56 bieżący 11/2017 AUXILIA SPÓŁKA AKCYJNA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2017-06-02 14:47:02 bieżący 10/2017 XSystem Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem S.A. wraz z projektami uchwał
2017-06-02 13:05:26 roczny 2/2017 Warszawski Bank Spółdzielczy Raport roczny Warszawskiego Banku Spółdzielczego za rok 2016
2017-06-02 13:00:42 bieżący 1/2017 Warszawski Bank Spółdzielczy Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku
2017-06-02 12:01:44 bieżący 8/2017 EUROCENT Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2017 r.
2017-06-01 23:07:01 bieżący 14/2017 ABS Investment Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2017 r.
2017-06-01 16:12:24 roczny 17/2017 Admiral Boats Spółka Akcyjna Korekta raportu rocznego Spółki za 2016 rok

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0321 106,0000 407,7700
PKN0418 100,4000 358,8100