Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2017-06-09 11:15:22 bieżący 3/2017 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie Informacja o Zebraniu Przedstawicieli
2017-06-08 13:04:50 roczny 3/2017 Warszawski Bank Spółdzielczy Raport roczny Warszawskiego Banku Spółdzielczego za rok 2016
2017-06-08 12:01:41 bieżący 19/2017 SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
2017-06-08 08:53:34 bieżący 5/2017 Capital Service Spółka Akcyjna Emisja obligacji serii I
2017-06-07 23:31:21 bieżący 16/2017 ABS Investment Spółka Akcyjna Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie uchwał do punktu porządku obrad
2017-06-07 14:15:13 bieżący 10/2017 Indos Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2017 r.
2017-06-06 18:46:41 bieżący 5/2017 American Heart of Poland Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO UMOWY POMIĘDZY WIERZYCIELAMI
2017-06-06 18:37:38 bieżący 4/2017 American Heart of Poland Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII I SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W USTRONIU WYEMITOWANYCH W DNIU 25.06.2015
2017-06-06 18:08:07 roczny 3/2017 Gmina Brzesko Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok
2017-06-06 16:32:21 bieżący 15/2017 ABS Investment Spółka Akcyjna Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0321 106,0000 407,7700
PKN0418 100,4000 358,8100