Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2017-03-20 22:39:12 bieżący 20/2017 GetBACK Spółka Akcyjna Wykup obligacji
2017-03-20 18:52:20 bieżący 3/2017 T-Bull Spółka Akcyjna Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2017-03-20 18:22:52 bieżący 10/2017 2C Partners Spółka Akcyjna Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii L
2017-03-20 15:34:29 roczny 2/2017 Podkarpacki Bank Spółdzielczy Raport roczny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego za 2016 rok obrotowy
2017-03-20 10:19:36 bieżący 8/2017 EGB Investments Spółka Akcyjna Wypłata odsetek od obligacji serii AF (2/2015).
2017-03-17 13:51:31 bieżący 9/2017 2C Partners Spółka Akcyjna Terminowy wykup i wypłata odsetek z obligacji serii G
2017-03-17 13:48:40 bieżący 3/2017 Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa Wypłata odsetek od obligacji serii B
2017-03-17 11:34:19 bieżący 6/2017 XSystem Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 16 marca 2017 r.
2017-03-17 09:27:30 kwartalny 7/2017 Robinson Europe Spółka Akcyjna Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za I kwartał 2016/2017 roku obrotowego
2017-03-16 18:47:58 bieżący 8/2017 2C Partners Spółka Akcyjna Uchwała Zarządu w sprawie przydziału obligacji serii M i zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 98,8300 489,2100