Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2017-05-23 14:49:49 roczny 7/2017 Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna raport zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku
2017-05-23 14:42:40 roczny 6/2017 Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna korekta okresowego raportu rocznego nr 02/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku zawierającego jednostkowe dane finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
2017-05-23 13:32:02 bieżący 8/2017 AUXILIA SPÓŁKA AKCYJNA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2017-05-23 11:59:34 bieżący 14/2017 SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia
2017-05-22 19:10:46 bieżący 21/2017 2C Partners Spółka Akcyjna Przedterminowa wypłata odsetek z obligacji serii J
2017-05-22 11:21:53 bieżący 13/2017 SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2017 roku.
2017-05-22 11:08:48 bieżący 5/2017 Klon Spółka Akcyjna Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2017-05-22 08:34:32 roczny 2/2017 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie Raport roczny Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
2017-05-20 06:51:59 bieżący 10/2017 Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap Spółka Akcyjna Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
2017-05-19 19:26:41 bieżący 13/2017 Biogened Spółka Akcyjna Ogłoszenie zmian w porządku obrad WZA zwołanego na 8.06.2017 r.

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHJ0320 100,3800 0,0000
BST0921 99,9900 0,0000
BST1018 102,0000 0,0000