Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2017-03-28 18:50:20 bieżący 27/2017 GetBACK Spółka Akcyjna Wykup obligacji
2017-03-28 11:00:59 roczny 1/2017 ORLEN Capital AB (publ) Raport roczny za 2016
2017-03-27 17:33:37 bieżący 9/2017 SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych
2017-03-27 16:35:46 bieżący 2/2017 Mikrokasa Spółka Akcyjna Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2016 r.
2017-03-27 16:23:22 bieżący 26/2017 GetBACK Spółka Akcyjna Przydział obligacji
2017-03-27 16:03:29 bieżący 25/2017 GetBACK Spółka Akcyjna Wykup obligacji
2017-03-24 16:49:03 bieżący 24/2017 GetBACK Spółka Akcyjna Przydział obligacji
2017-03-24 14:25:31 bieżący 1/2017 GTB Metropolis Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Harmonogram przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w roku 2017
2017-03-24 13:37:34 roczny 5/2017 Bank Pocztowy Spółka Akcyjna Jednostkowy raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2016 r.
2017-03-24 13:33:14 roczny 4/2017 Bank Pocztowy Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2016 r.

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0121 99,6900 0,0000
CPS0721 102,7900 0,0000
CTG0417 97,0000 0,0000