Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2017-05-27 13:58:26 bieżący 11/2017 Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap Spółka Akcyjna Rezygnacja osoby zarządzającej
2017-05-26 17:19:44 bieżący 14/2017 Biogened Spółka Akcyjna Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119
2017-05-26 13:54:25 bieżący 13/2017 EGB Investments Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. na 22 czerwca 2017 roku.
2017-05-26 12:32:45 bieżący 8/2017 Victoria Dom Spółka Akcyjna Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii H
2017-05-26 10:21:08 bieżący 16/2017 SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku w związku z żądaniem akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku
2017-05-25 17:21:14 bieżący 13/2017 ABS Investment Spółka Akcyjna Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku Catalyst
2017-05-24 20:04:13 bieżący 15/2017 Admiral Boats Spółka Akcyjna Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016
2017-05-24 12:59:48 bieżący 12/2017 ABS Investment Spółka Akcyjna Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2017-05-24 08:32:08 roczny 3/2017 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Raport roczny Banku Spółdzielczego w Ostrowi Maz. wg stanu na dzień 31.12.2016r.
2017-05-23 18:08:58 bieżący 15/2017 SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2017 roku

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHJ0320 100,3800 0,0000
BST0921 99,9900 0,0000
BST1018 102,0000 0,0000